Eisen therapeut


Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Reflexzonetherapeuten (VNRT, lidnummer 051468) en van de overkoepelende organisatie RBCZ (501379R). RBCZ staat voor Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. De VNRT  bewaakt sinds 1983 de kwaliteit van reflexzonetherapie. Naast belangen van haar leden, behartigt en beschermt zij ook de belangen van de cliënt. Ik heb een 4 jarige opleiding reflexzonetherapie en medische basiskennis op HBO-niveau afgerond.  Als  lid van de VNRT ben ik  onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel en in gedragscodes.  Ik val onder het klacht- en tuchtrecht van de VNRT en RBCZ.  Daarnaast heb ik als therapeut een jaarlijkse bijscholingsplicht. Ik vind het uitermate belangrijk om mij als therapeut steeds verder te ontwikkelen zowel persoonlijk als op mijn vakgebied.  Alleen op die manier kan ik ook iets betekenen voor een ander!!