Eisen therapeut


Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Reflexzonetherapeuten (lidnummer 051468) en van de overkoepelende organisatie RBCZ (501379R). RBCZ staat voor Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. De VNRT  bewaakt sinds 1983 de kwaliteit van reflexzonetherapie. Naast belangen van haar leden, behartigt en beschermt zij ook uw belangen. Een reflexzonetherapeut die aangesloten is bij de VNRT heeft een 4 jarige opleiding reflexzonetherapie en medische basiskennis op HBO-niveau afgerond en is onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel en in gedragscodes. De therapeuten vallen onder klacht- en tuchtrecht van de VNRT en RBCZ. Daarnaast heeft de therapeut jaarlijkse bijscholingsplicht. Via de VNRT weet u dat u een gekwalificeerde therapeut vindt.